CURS-TALLER: COM ESCRIURE TEXTOS COMUNICATIUS.

Objectius:
– Identificar les fases del procés de composició escrita.
– Recollir informacions i seleccionar-ne els trets més rellevants.
– Organitzar l’escrit d’acord amb el registre adequat a la intenció comunicativa.
– Conèixer l’estructura d’un text informatiu i els seus elements característics.
– Detectar i corregir alguns dels errors més comuns: sintaxi, puntuació, estil, vocabulari…
– Conèixer estratègies per a ajustar un text a l’espai assignat.
– Evitar usos inadequats del llenguatge: sexisme, eufemismes, reiteracions…

Temes:
– El procés de composició escrita.
– Els criteris de redacció.
– Elements d’un text informatiu.
– Dubtes lingüístics i normes d’estil.
– La revisió de l’escrit. La redacció final.
– Bibliografia i materials de suport.

Estructura i activitats:
– Exposicions teòriques.
– Reflexions col•lectives sobre el procés de composició escrita.
– Anàlisi, producció i revisió de textos.

Materials:
– Per a la classe: ordinador amb connexió a Internet, projector i pantalla.
– Per als participants: ordinador, textos per a comentar.

Calendari i horari: 12, 13 i 14 de juliol de 2011, de 10,00 a 14,00 h.

Lloc: Sala de Juntes de l’ESTCE

Professor: Rafael Miralles Lucena, professor associat de l’Àrea de Periodisme, Universitat de València. Corresponsal de Cuadernos de Pedagogía.

Inscripció: Fins el dia 8 de juliol, per telèfon (964-728870, horari de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres), o per correu electrònic (sasc@uji.es).

Preu: Gratuït per als membres del Seminari Garbell, 12€ per al públic en general.

Anuncis